طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه snicker به فارسی snicker یعنی چه

snicker


پوزخند زدن ،نيشخند زدن ،با صدا خنديدن ،شيهه کشيدن نيشخند،پوزخند

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها