معنی و ترجمه کلمه sophistry به فارسی sophistry یعنی چه

sophistry


سفسطه ،مغالطه ،زبان بازى ،برهان تراشى ،فريب
روانشناسى : سفسطه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها