معنی و ترجمه کلمه species specific به فارسی species specific یعنی چه

species specific


روانشناسى : نوع - ويژه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها