طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه specific inductive capacity به فارسی specific inductive capacity یعنی چه

specific inductive capacity


الکترونيک : ظرفيت القايى ويژه

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها