طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه spoiled or spoilt به فارسی spoiled or spoilt یعنی چه

spoiled or spoilt


گذشته و قسمت سومspoil

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها