طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه staging base به فارسی staging base یعنی چه

staging base


علوم نظامى : پايگاه تجديد سوخت يا بارگيرى مجدد يا جابجا کردن کالاها در کشتى يا هواپيما

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها