معنی و ترجمه کلمه stand at ease به فارسی stand at ease یعنی چه

stand at ease


علوم دريايى : ازاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها