طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه stand surety for a person به فارسی stand surety for a person یعنی چه

stand surety for a person


ضمانت کسى را کردن
قانون ـ فقه : ضامن کسى شدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها