معنی و ترجمه کلمه state bank به فارسی state bank یعنی چه

state bank


بانک استان ،بانک دولتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها