طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه strengthen به فارسی strengthen یعنی چه

strengthen


محکم کردن ،نيرو بخشيدن ،نيرومند کردن ،قوى کردن ،تقويت دادن ،تقويت يافتن ،تحکيم کردن
علوم مهندسى : قويتر شدن تقويت شدن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها