طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه stretching vibration به فارسی stretching vibration یعنی چه

stretching vibration


شيمى : ارتعاش کششى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها