معنی و ترجمه کلمه study habits به فارسی study habits یعنی چه

study habits


روانشناسى : عادتهاى مطالعه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها