طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه subject and predicate به فارسی subject and predicate یعنی چه

subject and predicate


مسند اليه و مسند،مبتداو خبر،موضوع و محمول

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها