معنی و ترجمه کلمه substantial به فارسی substantial یعنی چه

substantial


ذاتى ،جسمى ،اساسى ،مهم ،محکم ،قابل توجه
قانون ـ فقه : معتبر
بازرگانى : قابل توجه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها