معنی و ترجمه کلمه supersensible به فارسی supersensible یعنی چه

supersensible


ماوراء محسوسات ،روحى ،روانى ،ماوراء عالم حواسآخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها