معنی و ترجمه کلمه supersensible به فارسی supersensible یعنی چه

supersensible


ماوراء محسوسات ،روحى ،روانى ،ماوراء عالم حواس


margin: 0 auto; ">

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها