طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه sustainable به فارسی sustainable یعنی چه

sustainable


قابل تحمل ،تاب اوردنى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها