معنی و ترجمه کلمه sweating heat به فارسی sweating heat یعنی چه

sweating heat


علوم مهندسى : گرماى لحيم کارى غير مستقيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها