معنی و ترجمه کلمه swelled head به فارسی swelled head یعنی چه

swelled head


خودخواه ،داراى عقايد بزرگ ،خود فروش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها