معنی و ترجمه کلمه switching variable به فارسی switching variable یعنی چه

switching variable


متغير راه گزينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها