طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه systems analyst به فارسی systems analyst یعنی چه

systems analyst


تحليلگر سيستم
کامپيوتر : تحليل گر سيستم

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها