طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه t-square به فارسی t-square یعنی چه

t-square


علوم مهندسى : خط کش" T "
معمارى : خطکش ت

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها