معنی و ترجمه کلمه tactical diameter به فارسی tactical diameter یعنی چه

tactical diameter


علوم دريايى : قطر تاکتيکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها