معنی و ترجمه کلمه tactless به فارسی tactless یعنی چه

tactless


بدون مبادى اداب ،بى مهارت ،بى سليقه ،بى نزاکت ،موقع نشناس

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها