طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه take reffuge به فارسی take reffuge یعنی چه

take reffuge


پناهنده شدن ،پناه اوردن
علوم نظامى : پناه بردن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها