طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه take the chair به فارسی take the chair یعنی چه

take the chair


رياست انجمنى را بر عهده داشتن
قانون ـ فقه : رياست انجمنى را دارا بودن

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها