معنی و ترجمه کلمه talk over به فارسی talk over یعنی چه

talk over


مورد بحث ومذاکره مجدد قرار دادن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها