طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tamable به فارسی tamable یعنی چه

tamable


)tameable(رام شدنى ،رام کردنى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها