معنی و ترجمه کلمه tamarack به فارسی tamarack یعنی چه

tamarack


(گ.ش ).سياه کاج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها