معنی و ترجمه کلمه tamarisk به فارسی tamarisk یعنی چه

tamarisk


(گ.ش ).گز،درخت گز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها