معنی و ترجمه کلمه tank deck به فارسی tank deck یعنی چه

tank deck


علوم نظامى : شاسى تانک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها