معنی و ترجمه کلمه tank vehicle به فارسی tank vehicle یعنی چه

tank vehicle


خودرو تانکر
علوم نظامى : خودرو تانکر سوخت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها