طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tap the door with your fingers به فارسی tap the door with your fingers یعنی چه

tap the door with your fingers


(با )انگشت بزنيد بدر

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها