معنی و ترجمه کلمه tape transport به فارسی tape transport یعنی چه

tape transport


حامل نوار
کامپيوتر : حامل نوار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها