طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه taradiddle به فارسی taradiddle یعنی چه

taradiddle


( )tarradiddle(د.گ ).دروغ کوچک

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها