معنی و ترجمه کلمه tare به فارسی tare یعنی چه

tare


وزن ظرف ،وزن بسته بندى ،وزن وسيله حمل ،وزن خالص( بدون احتساب وزن ظروف)،وزن خالص چيزيرا احتساب کردن ،(گ.ش ).ويسياى صحرايى ،ماشک
بازرگانى : تفاوت وزن خالص و وزن ناخالص
علوم نظامى : وزن مجاز يک ظرف
علوم دريايى : وزن مجاز يک ظرف

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده


بانک مشاغل

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شود.


خبر 24

در بانک مشاغل ایران سعی شده تا به صورت رایگان بانک های مشاغل شهر های ایران معرفی شوداخبار مهم و داغ اخبار سیاست اخبار ورزش اخبار جامعه اخبار فوتبال اخبار اقتصاد اخبار تکنولوژی اخبار خودرو اخبار فرهنگ اخبار سلامت

لینک ها