معنی و ترجمه کلمه target allocation به فارسی target allocation یعنی چه

target allocation


واگذارى هدف
علوم نظامى : سهميه بندى هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها