معنی و ترجمه کلمه target array به فارسی target array یعنی چه

target array


نيمرخ هدف
علوم نظامى : نمودار گرافيک نيروها و تاسيسات و وضعيت دشمن در منطقه هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها