معنی و ترجمه کلمه target grid به فارسی target grid یعنی چه

target grid


علوم نظامى : شبکه هدف ،مختصات هدف
علوم دريايى : مختصات هدف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها