معنی و ترجمه کلمه target profit به فارسی target profit یعنی چه

target profit


سود مورد نظر
بازرگانى : سود مطلوب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها