معنی و ترجمه کلمه target selector به فارسی target selector یعنی چه

target selector


دوربين انتخاب هدف
علوم نظامى : دوربينى که مخصوص انتخاب هدفها به وسيله توپ است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها