معنی و ترجمه کلمه tartan turf به فارسی tartan turf یعنی چه

tartan turf


ورزش : چمن مصنوعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها