طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه tatoo به فارسی tatoo یعنی چه

tatoo


فرمان خاموشى ، )tatoo(خال کوبى ،خال سوزنى ،خال کوبيدن
علوم نظامى : شيپور خاموشى

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها