معنی و ترجمه کلمه taximan به فارسی taximan یعنی چه

taximan


راننده تاکسى
علوم نظامى : متصدى تاکسى کردن هواپيماها متصدى عبور و مرور هواپيماها روى باند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها