معنی و ترجمه کلمه tea service به فارسی tea service یعنی چه

tea service


)tea set(سرويس چاى خورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها