معنی و ترجمه کلمه tea-spoon به فارسی tea-spoon یعنی چه

tea-spoon


قاشق چاى خورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها