معنی و ترجمه کلمه teachnical information به فارسی teachnical information یعنی چه

teachnical information


علوم نظامى : اطلاعات فنى مربوط به يک وسيله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها