معنی و ترجمه کلمه tears suffused his eyes به فارسی tears suffused his eyes یعنی چه

tears suffused his eyes


اشک در چشمانش پر شد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها