طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه teazle به فارسی teazle یعنی چه

teazle


teasel(،( )teazelگ.ش ).بوته خار،خارخسک ،شانه چوپان ،ماشين خارزنى ،خارزدن ،شانه زدن(به پرز پارچه وغيره)

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها