طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه technical characteristics به فارسی technical characteristics یعنی چه

technical characteristics


علوم نظامى : خصوصيات فنى يک دستگاه يا وسيله

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها