معنی و ترجمه کلمه technical development به فارسی technical development یعنی چه

technical development


بازرگانى : توسعه فنى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها